"Selve samtalen her på klinikken vil tage udgangspunkt i din aktuelle situation og ikke så meget i din fortid. Du vil få redskaber som gør, at du kan klare at tackle de problemstillinger, du slås med nu, og fremadrettet komme videre med dit liv på en konstruktiv og positiv måde ...

Kognitiv terapi i Hillerød

Kognitiv terapi er en behandling, der tager udgangspunkt i tænkningen og evnen til at erkende.

Et grundlæggende princip er at søge at forandre tænkningen, så den bliver mindre begrænsende, selvundertrykkende, angstfremkaldende og mere selvunderstøttende, nuanceret og fornuftsbetonet.

Hvordan gør man så det?

Jeg og min klient finder i fællesskab nogle situationer, som plejer at medføre angst, ængstelse eller tristhed. Situationerne gennemgås grundigt, så det bliver klart hvilke forhold i situationen, der især medfører de belastende følelser.

Herefter undersøger vi hvilke tanker, der opstår i situationen. Der vil ofte være tale om såkaldt negative, automatiske tanker. Dvs. tanker der opstår hurtigt, og uden at man selv er bevidst om dem. Disse tanker kan f.eks. være:

Dette her klarer jeg aldrig. Hvis jeg bliver her, får jeg et kæmpe angstanfald, besvimer, bliver dårlig. Jeg må skynde mig væk, jeg er ikke stærk nok til at være her. Alle mennesker kan se, hvor bange jeg er.

Det er sådanne tanker, der er med til at frembringe og fastholde angst og depression.

Næste skridt

Næste skridt i kognitiv terapi er at øve sig i at danne såkaldt alternative tanker. Dvs. tanker, der er mere realistiske og i højere grad støtter og opmuntrer en selv. Tanker som gør, at man kan se mere nuanceret på sig selv, andre og situationen som helhed. Det er forskelligt fra person til person, hvad de alternative tanker rummer.

Når man er blevet bedre til at tænke sådanne alternative tanker, vil angsten dale og situationer, der ellers opleves truende, vil opleves som mere neutrale. Man vil blive mere sikker, og forventningsangsten vil mindskes. Hermed får man mere mod på at udsætte sig for de situationer, der plejer at volde angst.

Eksponering

Hermed er vi inde på en anden grundmetode i terapien, nemlig eksponering, dvs. at udsætte sig for de situationer, der volder angst.

Jeg og klienten udarbejder sammen en plan for, hvordan man gradvist kan udsætte sig for sværere og sværere situationer, og hvilke metoder, man kan anvende til at dæmpe sin angst i disse situationer.

En af metoderne er alternativ tænkning, der er omtalt ovenfor. Hertil kommer vejrtrækningsøvelser og andre fysiske øvelser, som vi indøver sammen.

Der findes en række andre metoder, som indøves sammen med mig. Det gælder f.eks. distraktion. Dvs. at man i angstvoldende situationer forsøger at tænke noget eller gøre noget, der fjerner opmærksomheden fra det, der plejer at medføre angst.

Hjemmearbejde

Angstbehandling ud fra den kognitive metode indebærer, at klienten hver uge gør et hjemmearbejde. Jeg og min klient udarbejder sammen nogle øvelser, der oftest vil indebære at registrere sin egen tænkning, søge at ændre denne og at udsætte sig for noget, der volder en vis mængde angst.

Det er meget vigtigt for behandlingens effekt, at patienten gennemfører sit hjemmearbejde.

Selve samtalen

Selve samtalen her på klinikken vil tage udgangspunkt i din aktuelle situation og ikke så meget i din fortid. Du vil få redskaber som gør, at du kan klare at tackle de problemstillinger, du slås med nu, og fremadrettet komme videre med dit liv på en konstruktiv og positiv måde.

Som beskrevet overfor vil vi arbejde med kognitiv terapi og alt efter behov også med afspændings- og åndedrætsterapi. Terapiforløb vil typisk være af 1 times varighed hver eller hver anden uge alt efter behov.

Såfremt det ønskes, vil der være mulighed for hjemmebesøg hos dig


I denne klinik kan du komme når som helst, og du kan få 
en aftale med kort varsel.
Ring eller send en email.

0 of 350