Parterapi i Hillerød. ViTales Terapi. Modelfoto af par i krise

Er kærligheden visnet? Prøv Parterapi i Hillerød

Hos ViTales Kognitiv Terapi har alle par, der har henvendt sig indtil nu, fortsat deres parforhold efter endt parterapi

De fleste samlivsproblemer opstår på baggrund af dårlig kommunikation. I starten af et forhold taler vi typisk meget sammen og bruger meget tid på hinanden. Hen ad vejen bliver vi dårligere til at få talt om tingene. Det kan skyldes travlhed på jobbet. Der er kommet børn til. En af jer eller begge er alt for trætte, når der endelig er mulighed for at få talt.

Efterhånden opfatter vi hinanden som en praktisk foranstaltning til at holde sammen på familien. I stedet for to mennesker som elsker hinanden og med hinanden. En dag er kærligheden ikke længere den samme. Vi har glemt at arbejde med den. Hvis vi fortsætter på denne måde, kan det få ubehagelige konsekvenser. Skænderierne tager til i voldsomhed og intensitet og fører måske til vold.

Seksuelle problemer kan også være årsag til samlivsproblemer. Oftest er det manden i parforholdet, som oplever disse problemer. Der kan her være tale om manglende tilfredsstillelse af seksuelle lyster, da disse enten kan være afvigende eller grænseoverskridende for ens partner. Manden får ikke fortalt sin partner om disse lyster, da han oftest finder det pinligt at skulle betro hende det. Der kan også være tale om, at den ene part i forholdet har mere lyst end den anden, og derfor ikke får tilfredsstillet sine behov, fordi man ikke har fået afstemt sine behov med hinanden.

Samlet kan det medføre, at den utilfredsstillede part ”går i byen” for at få tilfredsstillet sine behov. Utroskab er dermed blevet en del af parforholdet. Den utilfredsstillede kan også søge at få sin lyst tilfredsstillet på internettet. Pornoafhængighed kan blive en skjult del af parfoldet og skade samlivet mellem de to.

Alt dette kan ende med skilsmisse, hvis der ikke gribes ind og tingene bliver rettet op. Taberne vil altid være børnene. Men hvad kan vi gøre for at redde vores parforhold?

Parterapi i Hillerød

For mange par vil det være nødvendigt at søge hjælp hos en tredje part for at kunne komme videre med problemerne i parforholdet. Her kommer parterapi i Hillerød ind i billedet. Især kognitiv terapi har vist sig at være et godt redskab i parterapi.

I mange parforhold ser man, at det er sværest for manden at få søgt hjælp i tide. Det samme ser man i øvrigt med fysiske lidelser, hvor det også ofte er manden, der har sværest ved at gå til lægen. Mange mænd mener, at de er bedst til at løse problemerne selv. Her det vigtigt at erkende, at det kan man ikke altid.

Manglende hjælp kan ende med skilsmisse og social deroute.

De fleste, der henvender sig for at få parterapi, gør det af frygt for at miste hinanden og den familie, ofte med børn, som de har fået sammen.

Parterapi virker. Men det virker kun, hvis du prøver det. Tag det første skridt. Ring til Helge Jørgensen.

Sådan foregår parterapi i Hillerød

I den første telefonsamtale får vi en kort snak om problemerne, og hvad der kan gøres for at få det løst. Du vil typisk blive inviteret til en første samtale uden din partner, hvor vi sammen vil se på de muligheder, der er for at komme videre med problemstillingen.

Første samtale vil foregå her i klinikken, men er også mulig hjemme hos dig eller andet sted, alt efter hvad du selv synes er bedst.

I første samtale vil jeg spørge ind til, hvad problemet drejer sig om. Første samtale er en afklaringssamtale, hvor vi sammen vil snakke om de mulige løsninger der er. Samtalen vil slutte med, at du bliver inviteret til endnu en samtale, hvor vi vil gå i gang med terapeutisk at få løst problemerne. Du behøver ikke bekymre dig om, hvad du skal sige, da jeg undervejs i forløbet vil styre vores samtale. Du skal bare slappe af og tage det roligt. Efter et par gange med terapi vil jeg bede din partner om at møde op til en samtale uden dig. Dette for at få belyst problemerne fra begge sider.

Når i begge er parate til det, skal I begge møde til en samtale, hvor vi så til sidst vil få igangsat de løsninger, vi har fundet frem til i løbet af terapien. Alt dette skal gerne ende med, at I vender tilbage til et godt og trygt parforhold.

Parterapi virker. Men det virker kun, hvis du prøver det. Tag det første skridt. Ring til ViTales parterapi i Hillerød. Eller send en email.

Læs om det nye koncept: Kur for par

ViTales Kognitiv Terapi
v. Helge Jørgensen
Tolvkarlevej 40
3400 Hillerød
Telefon 53 65 46 17