Depression - modelbillede

Depression går ikke over af sig selv. Søg hjælp

Der findes tre måder at få depression på:

  • Langvarig stress
  • At være genetisk disponeret for depression
  • Kombinationen af genetik og langvarig stress

Langt de fleste udvikler depressionen som følge af langvarig stress, hvorfor det oftest er her, vi starter med at undersøge, hvad det er, som har givet den langvarige stress.

Symptomer

Symptomerne kan være nedsat energi, lavt selvværd, selvbebrejdelser, humørsvingninger, kort lunte, vrede, følelse af meningsløshed og håbløshed, forstyrrelser i søvnen, ændring af appetit, nedsat lyst til sex, selvmordstanker mm. Der er forskellige grader af depression og dermed også forskellige grader af intensitet af symptomerne. Derudover kan man godt have depression uden at have alle symptomerne på depression.

En depression går ikke over af sig selv

I ViTales arbejder vi altid ud fra, at den depressive så hurtigt som muligt skal komme ud af depressionen, men også sørge for, at depressionen aldrig kommer igen. Derfor har en del af arbejdet fokus på livstilsændringer. Vi arbejder også med tankerne som er forbundet med det depressive. Man vil således få nye tankestrukturer, som igen medfører, at man kommer til at hvile mere i sig selv.

Medicin og depression

For nogle mennesker viser psykofarmaka sig brugbar som et led i behandlingen af depressionen. For nogle få viser psykofarmaka sig som en nødvendighed for overhovedet at kunne komme ud af depressionen. Men for langt de fleste er psykofarmaka dog ikke nødvendig for at blive rask igen – især ikke hvis man modtager kognitiv terapi.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en behandling, der tager udgangspunkt i tænkningen og evnen til at erkende. Det grundlæggende princip er at søge at forandre tænkningen, så den bliver mindre begrænsende, selvundertrykkende og angstfremkaldende og mere selvunderstøttende, nuanceret og fornuftsbetonet.

I starten vil man modtage en times terapi om ugen og senere vil der blive længere mellem terapiforløbene, indtil man er fri af symptomerne og dermed af depressionen.

Med kognitiv terapi er der hurtig, god og varig effekt.

Søg råd og vejledning

Genkender du et eller flere af de nævnte symptomer hos dig selv eller en pårørende, vil jeg opfordre dig til at tage kontakt. Det er slet ikke sikkert, at symptomerne er alvorlige eller behandlingskrævende. Men hellere søge råd og vejledning en gang for meget end en gang for lidt.

ViTales Kognitiv Terapi
v. Helge Jørgensen
Tolvkarlevej 40
3400 Hillerød
Telefon 53 65 46 17